Medi ambient

T’ajudem a minimitzar l’impacte de la teva activitat.

Càlcul petjada de CO2

 • Càlcul petjada organitzacional
 • Càlcul petjada productes
 • Definició de mesures de reducció i minimització de les emissions de GEH, per assolir organitzacions neutres en carboni.
 • Col·laboració Plataforma ZEO https://plataformazeo.com/es/

Economia circular

 • Assessorament en les millors alternatives possibles de materials i tecnologies del teu procés per tal d’assolir el màxim nivell d’economia circular.

Estudis d’impacte ambiental

 • Redacció d’estudis d’impacte ambiental.
 • Elaboració d’annexes d’integració ambiental, per projectes executius i constructius, subjectes a estudi i declaració d’impacte ambiental.
 • Gestió ambiental d’obres de la construcció.

Sistemes de gestió ambiental

 • Suport en la implantació i seguiment de sistemes de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2004 i/o el Reglament EMAS II.
 • Realització d’estudis d’avaluació ambiental inicial per empreses que es volen certificar.
 • Realització de jornades i sessions de formació ambiental per treballadors i subcontractats d’empreses certificades.
 • Realització d’auditories internes.

Tractament i reutilització d’aigües residuals

 • Disseny, construcció i millora de sistemes de depuració d’aigües.
 • Depuració d’aigües mitjançant sistemes naturals: filtres verds i llacunes.
 • Estudi de les opcions de reutilització d’aigües per reg o altres usos.
 • Disseny de sistemes independents d’aigües grises i negres.
 • Emmagatzematge i reutilització d’aigües pluvials.

Tractament de residus

 • Optimització dels sistemes de recollida i gestió de residus en empreses.
 • Estudis de les millors opcions de gestió de residus. Anàlisi de costos.
 • Millora de processos per minimitzar i/o eliminar els residus creats.
 • Anàlisi del marc legal en matèria d’opcions i les responsabilitats en la gestió de residus dels diferents agents implicats.

Abastaments d’aigües

 • Disseny i càlcul de projectes de pous.
 • Ajuda en els tràmits administratius.
 • Autocontrol d’aigües per consum humà.
 • Autocontrol d’aigües de piscina.

Tràmits administratius

 • Autorització d’abocament d’aigües residuals.
 • Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA)
 • Tramitació i modificació de concessions d’aigua
 • Declaració Anual de Residus per productors industrials (DARI, DAE i DARIG)
 • Estudis de minimització de residus especials (EMRE)
 • Sol·licitud de finançament i ajudes per diferents tipus d’inversions ambientals a totes les administracions.