Serveis D’enginyeria

L’energia és un element essencial en la nostra activitat diària: electricitat, calor, vapor, aire comprimit, …, però tenim la contractació optimitzada? Sabem el cost energètic real de cada procés productiu o edifici? La nostra experiència ens diu que amb poca o nul·la inversió és fàcil assolir un 10% d’estalvi en el cost energètic. Primer, prenent mesures d’estalvi i eficiència energètica, doncs sens dubte la millor energia és aquella que no es consumeix. I segon, buscant alternatives renovables o millors tecnologies disponibles per cada aplicació.

Estem en un escenari de canvi de paradigma a diferents nivells. Pel que fa a consum de recursos, cal passar de l’actual sistema lineal a un sistema circular en el que la producció no es fa en base al consum de matèries primeres de primer ús, sinó aprofitant recursos i residus d’altres empreses i processos. A part, l’escenari d’emergència climàtica ens obliga a prendre mesures urgents i eficaces. La societat està prenent consciència de la importància que tenen els seus actes tant a nivell personal com organitzacional per a poder revertir aquesta situació.

La normativa s’adapta sempre als nous escenaris i cal estar, per tant, contínuament al corrent d’aquests canvis per poder prendre les mesures oportunes.

Serveis d'enginyeria

Energia

Som certificats CEA® (Certified Energy Auditor) i CEM® (Certified Energy Manager).

Medi ambient

T’ajudem a minimitzar l’impacte de la teva activitat.

Llicències d'activitat

T’acompanyem en el procés d’obertura de la teva activitat.

Projectes

Per satisfer les necessitats de cada cas.