Llicències d’activitat

T’acompanyem en el procés d’obertura de la teva activitat.

Projectes en règim de Declaració Responsable

 • Adequació del local a la normativa
 • Recopilació de tota la documentació legal necessària
 • Preparació documentació municipal
 • Certificat Tècnic justificatiu
 • Presentació a la Finestreta Única Electrónica (FUE)
 • Seguiment del tràmit fins la resolució favorable

Projectes en règim de Comunicació Prèvia (Annex III Llei 20/2009)

 • Redacció projecte tècnic.
 • Seguiment i assessorament durant les obres d’adequació del local.
 • Certificat final d’assumeix tècnic d’activitat.
 • Recopilació de tota la documentació legal necessària.
 • Preparació documentació municipal.
 • Presentació a la Finestreta Única Electrónica (FUE).
 • Seguiment del tràmit fins la resolució favorable.

Projectes en règim de Llicències ambientals (Annex II Llei 20/2009)

 • Redacció projecte tècnic
 • Seguiment i assessorament durant les obres d’adequació del local
 • Certificat final d’assumeix tècnic d’activitat
 • Acompanyament en el tràmit de Control Inicial per una Entitat Col·laboradora de l’Administració.
 • Recopilació de tota la documentació legal necessària
 • Presentació a la Finestreta Única Electrónica (FUE)
 • Seguiment del tràmit fins la resolució favorable.

Projectes de Protecció Contra Incendis (Annex I Llei 3/2010)

 • Redacció projecte tècnic.
 • Seguiment i assessorament durant les obres d’adequació del local.
 • Certificat final d’assumeix tècnic del projecte de protecció contra incendis.
 • Acompanyament en el tràmit de Control Inicial per una Entitat Col·laboradora de l’Administració.
 • Recopilació de tota la documentació legal necessària.
 • Presentació a la Finestreta Única. Electrónica (FUE).
 • Seguiment del tràmit fins la resolució favorable.

Documentació requerida per legalitzar activitats

 • Plans d’Emergència.
 • Plans de neteja i desinfecció.
 • Autocontrols d’aigües d’abastament.
 • Autocontrols de piscines.