EMPRESA

La nostra empresa dóna solucions dins dels camps del medi ambient i de l’energia. El nostre compromís és ferm en aquest sentit, pel que pretenem trobar sempre la millor opció: la que no genera impactes negatius, la que usa menys energia i si pot ser renovable, la que usa les tecnologies més netes, etc. Per tal d’obtenir els millors resultats és necessari integrar els conceptes ambientals des del naixement del projecte, aconseguint així l’adaptació completa a un cost mínim. Duem a terme un treball rigorós, metòdic i ordenat, que ens permet assolir una bona resposta a les demandes més exigents, per poder ocupar així un lloc capdavanter en el sector.

Podem assessorar-lo en els seus projectes per tal que pugui reduir l’impacte ambiental, minimitzant-lo o fins i tot eliminant-lo. Alhora, proposem les mesures adequades per tal de complir amb les normatives ambientals vigents i l’ajudem si el que vol és avançar-se als temps i anar més enllà.

Des de la nostra empresa tenim el convenciment que és possible i necessari dur a terme un estil de vida més respectuós amb l’entorn, tant a nivell professional com a nivell personal. Entenem que la pressió que està suposant la societat industrialitzada sobre el medi comença a tenir efectes notables, tant a nivell local com a nivell global. És necessari un canvi de mentalitat i d’actitud davant d’aquest repte, per tal d’entendre el medi ambient com un bé comunitari que cal respectar al màxim i pel que cal assumir certs costos quan l’afectem. D’aquesta manera no estem posant peatges ambientals, sinó que estem fent que els costos de les externalitats derivades de l’impacte ambiental s’incloguin en els projectes que els provoquen i així no sigui la societat qui els hagi d’assumir, com ha anat fent fins ara. La integració ambiental dels projectes és doncs un repte i una oportunitat per assolir projectes més sostenibles.

Podem assegurar que en molts casos tot això és fàcil, senzill i rendible a mig termini, doncs les mesures que més millores suposen no sempre són les que més cost impliquen. Només cal tenir un bon coneixement i les eines necessàries dins del camp ambiental. Pel que fa als processos industrials, si apliquem les tecnologies adients, tots són millorables; cal fer-ne un anàlisis detallat i minuciós, millorant en molts casos tant les condicions internes dels treballadors del procés industrial com la qualitat de vida als voltants de l’activitat, on podran viure-hi amb tota confiança les famílies d’aquests treballadors. Pels projectes constructius, un bon treball des de l’inici, la valoració ambiental de l’entorn, la integració ambiental del projecte i la comunicació amb els habitants pròxims suposa una bona acceptació i satisfacció pel desenvolupament d’aquest.

Treballem entre tots perquè les actuacions presents no condicionin les generacions futures. 
Ecosolucions,Grupo Sumsert /Suministros y Servicios Tecnológicos S.C.P. - c/Gallecs 6-8,bajos - 08032 Barcelona - c 'Media Soluciones Spain 2009